Arkitektur

Mariebjerg Kirkegård

Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945)
1925-35 Se tidslinje
Mariebjerg Kirkegård, Gentofte Se kort

Af Jeppe Villadsen, journalist, 2006

Den moderne gravplads

Et kig fra luften hen over Mariebjerg Kirkegård afslører et stramt skematisk mønster over et kæmpemæssigt område: træer på snorlige rækker, skarpt klippede hække, kvadratiske felter - et sirligt og velordnet system indrammet af skov. Et net af store alléer skærer sig gennem kirkegården, der igen er underinddelt af lange meterhøje hække.

Danmark i koncentrat

Træer, planter og buske bruges til at skabe en lang række adskilte "gravrum" med hver deres helt forskellige udtryk - fra det meget plejede til det skovagtige. Hvert rum indeholder en fortolkning af karakteristiske dele af det danske landskab. Her er grøftekanter, små blomsterenge, skovlysninger, marker, bevoksede skråninger osv.

Mariebjerg Kirkegård er et bud på, hvordan man skaber en sammenhængende helhed på trods af folks forskellige ønsker til, hvordan deres gravplads skal se ud. Løsningen er de forskellige typer af afgrænsede rum for forskellige slags grave. Samtidig skaber rummene intimitet omkring gravstederne.

Grøn modernisme

Med sin ambition om at skabe orden og sammenhæng mellem kirkegården og de enkelte gravsteder er Mariebjerg Kirkegård en del af modernismens gennembrud i Danmark. Anlægget er blevet efterlignet mange steder i landet. Det har opnået stor international anseelse og betragtes som et hovedværk i europæisk havekunst.

Demokratisk begravelse

Ved sin indvielse i 1936 repræsenterede Mariebjerg et radikalt opgør med den traditionelle måde at tænke og indrette en kirkegård på. Ikke mindst fordi betydningen af det enkelte gravsted på Mariebjerg Kirkegård er gjort langt mindre, da gravstedet må indordne sig under en fælles anlægsform.
Derfor er den også blevet kaldt en "demokratisk kirkegård". Her er ingen prangende og selviscenesættende gravmonumenter - i døden er vi alle lige.

Mariebjerg Cemetery in Gentofte. Photo: Malene Hauxner
Gudmund Nyeland Brandt's Sextant from the top. The straight lines merge with nature's growing and random appearance. The interplay between contrasts is embedded in Mariebjerg's DNA. Photo: Kevin Christensen/Yardbird.dk
Arkitektur

Vidste du?

Arkitekten Frits Schlegel, der har skabt kapellet, der hører til Mariebjerg Kirkegård, var fra 1928 til 1965 husarkitekt for Zoologisk Have og har bl.a. tegnet Girafhuset, Ormegården og Bjørnegrotten.

Udvalgets begrundelse

Af Kanonudvalget for Arkitektur, 2006

Skoven, dens lysninger, enge og overdrev har eksistentiel betydning, fordi Danmark er et skovland, hvor rydninger er en forudsætning for dyrkning. Mariebjerg Kirkegård har kunstnerisk betydning, fordi “rydningen” hér er omsat til dyrkningskunst og arkitektur.
Dyrkningslandskabets enge, grøftekanter, stendiger og grønsværsgange langs veje, markhegn og bryn genfindes i lysningen i den skov, der danner ramme om gravkvartererne. Mariebjerg Kirkegård har desuden betydning som gennembrudsværk for det moderne, fordi den viser, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem kirkegård og gravsteder, mellem enhed og helhed. Det kunstneriske problem er løst efter en æstetisk organisationsmetode, der er udsprunget af en nyklassicistisk tankegang, der går ud på at acceptere og organisere monumenterne i en landskabelig situation.

Resultatet er en række regelmæssige kvarterer indrammet af takshække kædet sammen af elme- og pilealleer. I denne arkitektoniske, rumlige orden er der indføjet den lille ønskede uklarhed, som også er en væsentlig del af det moderne havekunstneriske udtryk, i form af letløvede eksotiske træer og buske og blomstrende, hjemmehørende frugttræer.
Mariebjerg Kirkegård med Frits Schlegels kapel er et enestående eksempel på et hjemsted for mennesker efter livet. Et landskab der er en kunstnerisk forfinelse sat i en arkitektonisk og demokratisk ramme. 

Close

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kulturkanon.kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)