Arkitektur

Fingerplanen

Peter Bredsdorff (1913-1981)
Plan for Storkøbenhavns udvikling Se kort

Af Jeppe Villadsen, journalist, 2006

Grønt mellem fingrene

Da byplanlæggerne i 1947 skulle finde på et navn til deres store nye plan for Københavns byudvikling, var det ikke svært: Fingerplanen. Se bare billederne. Det var gået op for gruppen af unge arkitekter og byplanlæggere, der skulle lave en udviklingsplan for Storkøbenhavn, at omridset af planen passede ret præcis med formen af en hånd.
Det var på et tidspunkt, hvor mange europæiske storbyer voksede planløst i alle retninger og åd sig ind på den omkringliggende natur, at byplanlæggerne fik den geniale idé: København skulle vokse i fem fingre ud mod de omkringliggende købstæder. Til gengæld skulle man så holde fingrene (og bebyggelse) fra de grønne områder ind imellem.

Natur ved hoveddøren

Fingerplanen var også et svar på den accelererende bilisme i årene efter Anden Verdenskrig. Derfor bestod skelettet i fingrene af S-tog-baner mod Køge Bugt, Taastrup, Ballerup, Farum og Holte.
Og mellem fingrene skulle der være grønne kiler, så befolkningen i de nye bydele ville få kortest mulig afstand til de åbne landskaber. De grønne områder måtte der ikke bygges på. De skulle forblive marker, skove og rekreative områder. Mens håndfladen - den gamle del af København - fortsat skulle udvikles som byens naturlige centrum.

Voksende svømmehud

Denne simple plan har lige siden været styrende for byudviklingen af København. Og i modsætning til så mange storstilede byplaner er Fingerplanen faktisk i det store hele blevet gennemført. Også selv om der er kommet svømmehud mellem fingrene, og nogle af fingrene i dag næsten er vokset sammen.
Mange mener, vi kan takke Fingerplanen for, at København indtil nu har undgået de værste trafikproblemer og kødannelser, man kender fra andre storbyer. Og så er det et af de eneste stykke dansk byplanlægning, som er blevet vidt berømt uden for Danmarks grænser.

The Finger Plan. Drawing from Dansk Byplan laboratorium.
Map of Copenhagen's radial roads and ring roads. Vejdirektoratet.
Arkitektur

Vidste du?

Filminstruktøren Susanne Bier har lavet en mikrospillefilm, der hedder Fingerplanen. Sofie Gråbøl spiller en skolelærerinde, der skal undervise en tredjeklasse i Fingerplanen, men har svært ved at retfærdiggøre over for eleverne, hvorfor de skal høre om Københavns byplanlægningshistorie i stedet for den spanske borgerkrig.
Filmen varer fire minutter, og manuskriptet er skrevet af Anders Thomas Jensen.

Udvalgets begrundelse

Af Kanonudvalget for Arkitektur, 2006

Sigtet med “Betænkningen om Københavnegnens grønne områder” fra 1936 var at sikre egnens friluftsområder, at frede landskaber og udsigter friholdt for bebyggelse og at gennemføre udflugtsveje og stier.
Betænkningen fik derudover en byplanmæssig funktion som grundlag for den senere udviklingsplan kaldet Fingerplanen. Fingerplanen sikrede, at byvæksten foregik langs en række hovedfærdselskorridorer, der strakte sig som fingre ud over Sjælland fra “håndfladen” – Københavns centrum. Mellem “fingrene” friholdes grønne korridorer, der rakte helt ind til byens centrum. Om end ideen om “parkways” (trafikkorridorer gennem naturområder) er amerikansk, er den her omsat og gjort til dansk virkelighed. 

Tilsammen har “betænkningen” og “Fingerplanen” reguleret og sikret byvækst, bebyggelsesmønstre, industri, transportkorridorer, infrastrukturer, vandforsyning, afvanding og klima. Med disse to planer fik byen en opfattelig plan og det moderne demokratiske friluftsliv sit rekreationslandskab, koncentreret omkring bevægelseslinjer, vandløb og kyster med ganske anderledes muligheder for kunstneriske, arkitektoniske oplevelser end kun naturens. Endvidere virkede planerne siden som regulering for fredninger af kyst-, mose- og engarealer samt anlæg af offentlige strandparker.
Efterkrigstidens byudvikling og voksende samfærdsel på cykel og i bil fik med Betænkningen og Fingerplanen en arkitektonisk struktur af stor og langvarig betydning. En robust planlægning med en indiskutabel pædagogik, der har givet byen en opfattelig form og fortsat præger hele hovedstadsregionens udvikling.

Close

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kulturkanon.kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)